Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, z.s.Holstein CZ

 • je dobrovolným, zájmovým sdružením, právnickou osobou
 • je uznaným chovatelským sdružením
 • je nositelem jedné společné Plemenné knihy holštýnského skotu (PK) pro celou ČR
 • vydává potvrzení o původu zvířat
 • stanovuje chovný cíl a standard plemene
 • stanovuje parametry pro výběr plemenných zvířat stanovuje limity pro zápis býků z dovozu do Plemenné knihy
 • prosazuje intenzifikaci šlechtění a dosažení rentability chovu

 • Činnosti
 • Členství
 • Výbor
 • Revizní komise

Rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR je Svaz uznaným chovatelským sdružením pro holštýnské plemeno skotu.

K založení Svazu dali podnět přední chovatelé černostrakatého skotu. Svaz je zaměřen na činnosti, které slouží chovatelům holštýnského skotu k zušlechtění jejich stád a zvyšování ekonomické efektivnosti hospodaření. Úkolem Svazu je také hájit zájmy chovatelů ve vztahu k zákonodárným a výkonným orgánům řízení zemědělství v ČR.
Svaz má v současné době 300 řádných členů-chovatelů, kteří chovají 115000 krav. Mimořádných členů je 150.
Nejvyšším orgánem Svazu je členské shromáždění. Výkonným orgánem Svazu je Výbor svazu, který má 15 členů a je volen členským shromážděním. Organizuje činnost svazu a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou výlučně vyhrazeny členskému shromáždění.

Svaz  je nositelem plemenné knihy holštýnského skotu. Plemenná kniha stanoví a aktualizuje chovný cíl a standard plemene, program a metody šlechtění a rozsah a metody zjišťování a testování vlastností a znaků a odhadu plemenné hodnoty v rámci celého plemene, stanoví parametry pro výběr plemenných zvířat určených ke kvalitativní reprodukci populace, provádí výběry plemeníků a podílí se na  výběru plemenic, registruje chovy, plemenná zvířata a jejich potomstvo. Plemenná kniha registruje  původ a hodnotu plemenných zvířat a vydává potvrzení o jejich původu a hodnotách a navazuje a udržuje styky se zahraničními organizacemi obdobného poslání.

Svaz je členem Agrární komory - Sněmovny společenstev zařazených do živočišné sekce. Zástupce našeho svazu byl opětovně zvolen do představenstva Agrární komory.

Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR vlastní v současné době 23,41% akcií Českomoravské společnosti chovatelů a.s. Největším vlastníkem je stát s podílem 34% akcií. Dalšími spoluvlastníky akciové společnosti jsou ostatní chovatelské svazy, tj. Svaz chovatelů českého strakatého skotu, Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě, Unie chovatelů, Česky svaz chovatelů masného skotu, Svaz chovatelů ovcí a koz a Český svaz chovatelů. ČMSCH zajišťuje technické vedení plemenné knihy našeho plemene a zajišťuje výpočty plemenných hodnot a zpracování výsledků kontroly užitkovosti a inseminace.
Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR řídí chod ČMSCH,a.s. prostřednictvím dvou  zástupců v představenstvu a.s.

Svaz vydává pro své členy informační zpravodaj „Černostrakaté novinky“, pořádá semináře, školení a výstavy. Adresa webových stránek Svazu je  http://www.holstein.cz/. Kontaktní adresa: Hradištko, Benešovská 123, Hradištko; 252 09.

 

Členství ve Svazu je řádné, mimořádné, přidružené a čestné.
Řádným členem Svazu mohou být  chovatelé (právnické a fyzické osoby) a další organizace zainteresované na chovu černostrakatého skotu, které se ztotožňují s programem a cíli Svazu, uznávající práva a povinnosti členů včetně stanov Svazu.
Mimořádným členem Svazu mohou být pouze fyzické osoby, mimořádné členství je nezastupitelné.
Čestným členem Svazu mohou být fyzické osoby, které se mimořádně zasloužily o rozvoj chovu černostrakatého skotu.
Každý řádný člen Svazu má jeden hlas. Mimořádní a čestní členové Svazu nemají právo hlasování ani být voleni do orgánů Svazu.
 
Připojené soubory:

doc Stanovy Svazu
doc Jednací řád Svazu
doc Organizační řád Svazu
docFinanční a příspěvkový řád Svazu
pdfRozhodnutí MZeČR o změně chovného cíle a řádu plemenné knihy

Přihláška za člena Svazu:
Jméno Podnik E-mail
Ing. Jaroslav Dvořák ZERAS, a.s. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Milan Basík Milan Basík – Zárybničná Lhota Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Vladimír Musil AGRAS Bohdalov, a.s. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Vladimír Kaplan ZS Ostřetín, a.s. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Jan Jadrníček Valašské ZOD, družstvo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Josef Minařík ZAS Nivnice Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Jan Berka Seneco, spol. s r.o. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Robert Cieślar Netis, a.s. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Karel Horák Karel Horák – Žehuň Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Václav Kaněra AGRO, družstvo Záhoří Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Luboš Vogeltanz Meclovská zemědělská, a.s. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Libor Sedláček Karsit Agro, a.s. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Martin Střasák ZD Růžový Palouček Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Martin Gažík ZOS Šestajovice – Jirny, a.s. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Radek Cihlář Radek Cihlář - Milošovice Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jméno Podnik E-mail
Ing. Ludmila Benediktová František Mikoláš Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Josef Diviš Selekta Pacov, a.s. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Miroslav Hampl ZD Bohuňovice, s.r.o. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontakty

Pracoviště Svazu:

Hradištko, Benešovská 123, Hradištko; 252 09
Výkonný ředitel:
Doc. Ing. Jiří Motyčka, CSc.

tel.: 257 896 248, mobil: 602 116 740
e-mail: motycka@holstein.cz

Sídlo organizace a adresa pro fakturaci

Hradištko, Benešovská 123, Hradištko; 252 09
IČO: 00507024 DIČ: CZ00507024
č. účtu: 11231111/0100 KB Praha – západ

Předseda Svazu:
Ing. Karel Horák

tel.: 325 655 334, mobil: 602 387 157
e-mail: horak.zehun@seznam.cz
Adresa: 289 05 Žehuň č. 116

Místopředsedové Svazu:
Ing. Jan Jadrníček
e-mail: vzod.zasova@worldonline.cz
Valašské ZOD, družstvo

Ing. Jan Berka
e-mail: seneco@volny.cz
SENECO spol. s r.o.

Pracovníci Svazu:
Ing. Aleš Bychl
– tajemník
tel.: 257 896 397, mobil: 607 999 442
e-mail: bychl@holstein.cz

Ing. Ladislav Vondrášek – odborný pracovník
tel.: 257 896 297 mobil: 602 707 141
e-mail: lada.vondr@cmsch.cz

Ing. Zdeněk Schaffelhofer ml. – odborný pracovník
mobil: 602 132 619
e-mail: schaff@cmsch.cz

Ivana Jiráková – administrativní pracovnice
tel.: 257 896 279, fax: 257 896 251
mobil: 607 023 188
e-mail: jirakova@holstein.cz

Monika Novotná – administrativní pracovnice
tel.: 257 896 279, fax: 257 896 251
mobil: 607 023 188
e-mail: novotna@holstein.cz

 

Z posledních chovatelských akcí

Aktuální Novinky

Titulka I 18 novinky web