Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, o.s.Holstein CZ

 • je dobrovolným, zájmovým sdružením, právnickou osobou
 • je uznaným chovatelským sdružením
 • je nositelem jedné společné Plemenné knihy holštýnského skotu (PK) pro celou ČR
 • vydává potvrzení o původu zvířat
 • stanovuje chovný cíl a standard plemene
 • stanovuje parametry pro výběr plemenných zvířat stanovuje limity pro zápis býků z dovozu do Plemenné knihy
 • prosazuje intenzifikaci šlechtění a dosažení rentability chovu
 • Činnosti
 • Členství
 • Výbor
 • Revizní komise

Rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR je Svaz uznaným chovatelským sdružením pro holštýnské plemeno skotu.

K založení Svazu dali podnět přední chovatelé černostrakatého skotu. Svaz je zaměřen na činnosti, které slouží chovatelům holštýnského skotu k zušlechtění jejich stád a zvyšování ekonomické efektivnosti hospodaření. Úkolem Svazu je také hájit zájmy chovatelů ve vztahu k zákonodárným a výkonným orgánům řízení zemědělství v ČR.
Svaz má v současné době 330 řádných členů-chovatelů, kteří chovají 73000 krav. Mimořádných členů je 200.
Nejvyšším orgánem Svazu je členské shromáždění. Výkonným orgánem Svazu je Výbor svazu, který má 15 členů a je volen členským shromážděním. Organizuje činnost svazu a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou výlučně vyhrazeny členskému shromáždění.

Svaz  je nositelem plemenné knihy holštýnského skotu. Plemenná kniha stanoví a aktualizuje chovný cíl a standard plemene, program a metody šlechtění a rozsah a metody zjišťování a testování vlastností a znaků a odhadu plemenné hodnoty v rámci celého plemene, stanoví parametry pro výběr plemenných zvířat určených ke kvalitativní reprodukci populace, provádí výběry plemeníků a podílí se na  výběru plemenic, registruje chovy, plemenná zvířata a jejich potomstvo. Plemenná kniha registruje  původ a hodnotu plemenných zvířat a vydává potvrzení o jejich původu a hodnotách a navazuje a udržuje styky se zahraničními organizacemi obdobného poslání.

Svaz je členem Agrární komory - Sněmovny společenstev zařazených do živočišné sekce. Zástupce našeho svazu byl opětovně zvolen do představenstva Agrární komory.

Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR vlastní v současné době 23,41% akcií Českomoravské společnosti chovatelů a.s. Největším vlastníkem je stát s podílem 34% akcií. Dalšími spoluvlastníky akciové společnosti jsou ostatní chovatelské svazy, tj. Svaz chovatelů českého strakatého skotu, Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě, Unie chovatelů, Česky svaz chovatelů masného skotu, Svaz chovatelů ovcí a koz a Český svaz chovatelů. ČMSCH zajišťuje technické vedení plemenné knihy našeho plemene a zajišťuje výpočty plemenných hodnot a zpracování výsledků kontroly užitkovosti a inseminace.
Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR řídí chod ČMSCH,a.s. prostřednictvím dvou  zástupců v představenstvu a.s.

Svaz vydává pro své členy informační zpravodaj „Černostrakaté novinky“, pořádá semináře, školení a výstavy. Adresa webových stránek Svazu je  http://www.holstein.cz/. Kontaktní adresa: Hradištko 123, Hradištko; 252 09.

 

Členství ve Svazu je řádné, mimořádné, přidružené a čestné.
Řádným členem Svazu mohou být  chovatelé (právnické a fyzické osoby) a další organizace zainteresované na chovu černostrakatého skotu, které se ztotožňují s programem a cíli Svazu, uznávající práva a povinnosti členů včetně stanov Svazu.
Mimořádným členem Svazu mohou být pouze fyzické osoby, mimořádné členství je nezastupitelné.
Přidruženým členem Svazu mohou být řádní členové regionálních sdružení chovatelů, kteří jsou současně registrovanými členy Plemenné knihy černostrakatého skotu. Přidružené členství se týká pouze účasti na plemenné knize za podmínek daných Řádem plemenné knihy (Řádem PK).
Čestným členem Svazu mohou být fyzické osoby, které se mimořádně zasloužily o rozvoj chovu černostrakatého skotu.
Každý řádný člen Svazu má jeden hlas. Mimořádní a čestní členové Svazu nemají právo hlasování ani být voleni do orgánů Svazu.
 
Připojené soubory:

doc Stanovy Svazu
doc Jednací řád Svazu
doc Organizační řád Svazu
docFinanční a příspěvkový řád Svazu
pdfRozhodnutí MZeČR o změně chovného cíle a řádu plemenné knihy

Přihláška za člena Svazu:
Jméno Podnik E-mail
Ing. Karel Horák Ing. Karel Horák Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Vladimír Musil Agras Bohdalov, a.s. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Jaromír Vlček Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Ludmila Jindrová ZF "Rolnička" Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Martin Střasák ZD Růžový palouček Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Vladimír Kaplan ZS Ostřetín, a.s. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Libor Sedláček Karsit Agro, a.s. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Jan Berka SENECO spol. s r.o. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Josef Minařík ZAS Nivnice Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Milan Basík Ing. Milan Basík Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Václav Kaněra AGRO, družstvo Záhoří Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Jan Jadrníček Valašské ZOD, družstvo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Jaroslav Dvořák ZERAS a. s. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Martin Gažík ZOD Šestajovice – Jirny, a.s. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Luboš Vogeltanz Meclovská zemědělská, a.s. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jméno Podnik E-mail
Ing. Ludmila Benediktová František Mikoláš Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Josef Diviš Selekta Pacov, a.s. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Miroslav Hampl ZD Bohuňovice, s.r.o. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontakty

Pracoviště Svazu:

Hradištko, Benešovská 123, Hradištko; 252 09
Výkonný ředitel:
Doc. Ing. Jiří Motyčka, CSc.

tel.: 257 896 248, mobil: 602 116 740
e-mail: motycka@holstein.cz

Sídlo organizace a adresa pro fakturaci

Hradištko, Benešovská 123, Hradištko; 252 09
IČO: 00507024 DIČ: CZ00507024
č. účtu: 11231111/0100 KB Praha – západ

Předseda Svazu:
Ing. Karel Horák

tel.: 325 655 334, mobil: 602 387 157
e-mail: horak.zehun@seznam.cz
Adresa: 289 05 Žehuň č. 116

Místopředsedové Svazu:
Ing. Jan Jadrníček
e-mail: vzod.zasova@worldonline.cz
Valašské ZOD, družstvo

Ing. Jan Berka
e-mail: seneco@volny.cz
SENECO spol. s r.o.

Pracovníci Svazu:
Ing. Aleš Bychl
– tajemník
tel.: 257 896 397, mobil: 607 999 442
e-mail: bychl@holstein.cz

Ing. Ladislav Vondrášek – odborný pracovník
tel.: 257 896 297 mobil: 602 707 141
e-mail: lada.vondr@cmsch.cz

Ing. Zdeněk Schaffelhofer ml. – odborný pracovník
mobil: 602 132 619
e-mail: schaff@cmsch.cz

Ivana Jiráková – administrativní pracovnice
tel.: 257 896 279, fax: 257 896 251
mobil: 607 023 188
e-mail: jirakova@holstein.cz

Monika Novotná – administrativní pracovnice
tel.: 257 896 279, fax: 257 896 251
mobil: 607 023 188
e-mail: novotna@holstein.cz

 

Z posledních chovatelských akcí

Aktuální Novinky

černostrakaté novinky