Hodnocené znaky

Původní metodika vytvořená pracovníky VÚŽV v Uhříněvsi zahrnovala 14 standardně popisovaných znaků, kterými byly:
1. tělesný rámec
2. šířka hrudníku
3. hloubka těla
4. hranatost
5. sklon zádi
6. šířka zádi
7. postoj zadních končetin zboku
8. úhel paznehtu
9. přední upnutí vemene
10. rozmístění předních struků
11. délka struků
12. hloubka vemene
13. výška zadního upnutí vemene
14. závěsný vaz
V roce 2004 se začalo hodnotit 5 nových znaků:
15. postoj zadních končetin zezadu – dříve byl posuzován jako vada v případě extrémního vbočení hlezen, tento znak je velmi důležitým ukazatelem pevnosti a stavby končetin a má zásadní vliv na chodivost a tím i dlouhověkost zvířat. Znak je charakterizován směrem os paznehtů a vzdáleností jejich průsečíků za tělem
16. rozmístění zadních struků je stejně jako rozmístění předních struků důležitým znakem pro snadnost dojení. Posuzování znaku je dané nasazením struků na zadních čtvrtích, při hodnocení je nutné přihlédnout k naplnění vemene.
17. chodivost - posuzuje se vybočování zadních končetin od přímého směru a délka kroků. Jediným problémem při hodnocení je klasifikace krav kulhajících. Většinou mírně kulhající krávy, u kterých ještě nejde o onemocnění končetin, jsou hodnoceny bodem 1, uvázané a silně kulhající krávy bodem 0, případně nejsou hodnoceny vůbec.
Všechny 3 znaky (15,16,17) byly již zařazeny mezi standardní znaky WHFF (Světové holštýnské federace).
18. kvalita kostí je velmi důležitým znakem při posuzování mléčného charakteru krávy a utváření končetin. Posuzuje se plochost kosti, tj. tvar průřezu kosti při pohledu zezadu.
19. šířka vemene určuje kapacitu vemene, hodnotí se vzdálenost řas v bodě upnutí vemene. Tento znak nebyl zařazen mezi standardní vzhledem k jeho vysoké variabilitě v závislosti na naplnění vemene.
V roce 2006 jsme začali hodnotit:
20. kondice – znak, který má vysokou korelaci s plodností. Hodnotí se především obalení krátkých žeber a sedacích hrbolů tukem. V roce 2007 se stal 18. standardním znakem WHFF.

Z posledních chovatelských akcí

Aktuální Novinky

Titulka I 18 novinky web