Kontrola užitkovosti

V této rubrice zveřejſujeme plemennou skladbu populace krav v ČR, výsledky kontroly užitkovosti podle plemen, Výsledky KU černostrakatých holštýnských krav, červenostrakatých holštýnských krav a kříženek a pořadí stájí s produkcí 200kg bílkovin a vyšší s podílem krav v PHK minimálně 50%.

2.1. Vývoj početních stavů krav v kontrole užitkovosti od r. 1995
Rok Krav v KU index k předch. roku index k roku 90
1995 667 973 92,2
1996 618 959 92,7 92,7
1997 555 098 89,7 83,1
1998 526 779 94,9 78,9
1999 501 705 95,2 75,1
2000 481 162 95,9 72
2001 472 227 98,1 70,7
2002 460 894 97,6 69
2003 443 430 96,2 66,4
2004 426 281 96,1 63,8
2005 421 708 98,9 63,1
2006 408 073 96,7 61,1
2007 399 017 97,8 59,7
2008 391 584 98,1 58,6
2009 373 491 95,4 55,9
2010 359 163 96,2 53,8
2011 355 723 99 53,3
2012 352 972 99,2 52,8
2013 350 351 99,3 52,4
2014 356 825 101,8 53,4
2015 358 004 100,3 53,6
2016 355 094 99,5 53,2
2017 352 162 99,2 52,7

2.2. Plemenná skladba populace krav v KU v roce 2017
Plemeno Krav % 2017/16
Český strakatý skot celkem 124724 35,42 -2330
Holštýnský skot včetně kříženek z převodného křížení 211726 60,12 -726
z toho černostrakatý holštýnský skot 198643 56,41 -158
z toho červený holštýnský skot 13083 3,72 -568
Kříženky s podílem černostrakatého skotu 12-49% 9624 2,73 -413
Ayrshire 41 0,01 0
Jersey 431 0,12 85
Montbeliard 2573 0,73 307
Ostatní plemena a kříženky 3043 0,86 145
Celkem krav v KU 352162 100 -2932

2.3. Vývoj plemenné skladby populace dojených krav v KU od roku 2000
Plemeno / stav krav v roce 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Krav celkem 481 162 421 708 359 163 352 972 350 351 356 825 358 004 355 094 352162
Z toho
České strakaté 244 263 189 397 139 003 134 458 131 941 131 994 130 091 127 054 124724
Holštýnské ( včetně převodného křížení ) 197 968 206 214 205 290 204 347 204 136 210 062 212 597 212 452 211726
z toho černostrakaté holštýnské 188 473 189 095 189 620 195 502 198 249 198 801 198643
z toho červené holštýnské 16 817 15 252 14 516 14 560 14 348 13 651 13083
Kříženky s podílem černostrakatého skotu méně než 50% 29 310 14 761 9 842 10 279 10 333 10 450 10 185 10 037 9624
Ostatní 9 621 11 336 5 028 3 888 3 941 4 319 5 131 5 551 6088

2.4. Plemenná skladba populace krav holštýnského skotu v KU v roce 2017
Plemenná skupina krav 2017/16
H1 Černostrakatý holštýnský skot ( H 88% a více) 168800 1638
H2 Kříženky s podílem H 87,5% (H88) 6452 -498
H3 Kříženky s podílem H 75 - 87 % 11548 -334
H4 Kříženky s podílem H 50 - 74 % 11843 -964
Černostrakatý skot a kříženky s podílem H 50 % a více 198643 -158
R1 Červený holštýnský skot ( R 88% a více) 5958 107
R2 Kříženky s podílem R 87,5% (H88) 534 -147
R3 Kříženky s podílem R 75 - 87 % 1941 -96
R4 Kříženky s podílem R 50 - 74 % 4650 -432
Červený holštýnský skot a kříženky s podílem R 50 % a více 13083 -568
Holštýnský skot a kříženky s podílem H,R 50 % a více 211726 -726
 

Z posledních chovatelských akcí

Aktuální Novinky

Titulka I 18 novinky web