Členské shromáždění

Akce Svazu

 

Předchozí datum:: 
17.4.2018 09:00 - 16:00

P O Z V Á N K A

na členské shromáždění Svazu chovatelů holštýnského skotu ČR, z.s.              

Termín:          17. dubna 2018                                  Místo:Větrný Jeníkov – Kulturní dům

 

Prezentace:   9:00 hodin                                         Začátek jednání:       9:30 hodin

Program členského shromáždění:

 

1. Zahájení 

2. Volba volební, mandátové a návrhové komise

3. Schválení volebního řádu

4. Zpráva o činnosti výboru za celé volební období

5. Zpráva o hospodaření Svazu za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018

6. Zpráva revizní komise

7. Zpráva odborných komisí: a) šlechtitelské a rady PK
                                              b) zdravotní
8. Zpráva mandátové komise

9. Představení se kandidátů do výboru a revizní komise (každý kandidát maximálně 1 minuta)

10. Volby členů výboru Svazu, revizní komise a Rady PK

11. Oběd

12. Aktuální vývoj dojeného skotu v ČR, dotační podpory pro rok 2018 a stav vyjednávání podmínek SZP po roce 2020 – Ing. Jiří Šír - náměstek ministra zemědělství ČR

13. Dopady novely veterinárního zákona a prováděcích vyhlášek do chovatelské praxe - MVDr. Zbyněk Semerád – ústřední ředitel SVS ČR

14. Genomování plemenic a další aktuality z činnosti ČMSCH, a.s. – doc. Dr. Ing. Josef Kučera – ředitel

15. Webová aplikace „Deník léčení a nemocí“ – Ing. Stanislav Staněk, Ph.D. – VÚŽV Uhříněves, v.v.i.

16. Diskuse – vystoupení hostů

17. Seznámení s výsledky voleb

18. Usnesení

19. Závěr

 

Ing. Karel Horák, v. r. předseda Svazu

Poznámky:

ü  Ve svazové evidenci je za ………………………………………. veden jako:

statutární zástupce………………………………………..a zmocněnec ………………………………………….,

jež mají právo hlasování na členském shromáždění. Pokud chcete provést změnu v uvedených osobách, zašlete nám laskavě tento požadavek poštou či na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  do 12. dubna 2018. V případě, že se jednání bude účastnit náhradník, vybavte jej písemným pověřením podepsaným statutárním zástupcem společnosti, aby měl dotyčný hlasovací právo.

ü  Vaše návrhy na kandidáty do výboru Svazu, revizní komise a rady PK můžete zasílat nejpozději do12. dubna 2018 poštou či na

    e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Vámi navrhovaný kandidát musí s kandidaturou souhlasit, příslušný formulář najdete na svazovém webu. Kompletní kandidátka do všech volených orgánů bude zveřejněna na www.holstein.cz dne 13. dubna 2018.

ü  Upozorňujeme, že podle platných stanov Svazu, se může řádný člen nechat zastoupit zmocněncem a to pouze pracovníkem členského podniku na základě ověřeného podpisu zmocnitele na plné moci. Zmocněnec může zastupovat jen jednoho řádného člena Svazu.

 

 

 

 

Všechny termíny:


  • 17.4.2018 09:00 - 16:00

 

 

 

Z posledních chovatelských akcí

Aktuální Novinky

Titulka I 18 novinky web