Skot a hovězí maso v roce 2017 v číslech ČSU

  • pondělí, úno 05 2018
  • Napsal(a)  Super User
V roce 2017 bylo v ČR poraženo 227,4 tis. ks skotu (-5,9 %) a bylo vyrobeno 67 714 tun hovězího a telecího masa (-5,9 %). Na poklesu porážek se projevily snížené stavy býků ve výkrmu během roku 2016....

V roce 2017 bylo v ČR poraženo 227,4 tis. ks skotu (−5,9 %) a bylo vyrobeno 67 714 tun hovězího a telecího masa (−5,9 %). Na poklesu porážek se projevily snížené stavy býků ve výkrmu během roku 2016. Přestože se zvýšil dovoz zvířat k porážce, domácí produkce hovězího masa nedosáhla úrovně předcházejícího roku a byla nahrazena zvýšeným dovozem hovězího masa ze zahraničí. S poklesem vývozu zástavového skotu se stavy býků ve výkrmu během roku začaly navyšovat. Od nich se bude odvíjet produkce masa v roce 2018.

Ceny výrobců jatečného skotu byly v roce 2017 průměrně o 2,3 % vyšší než v roce předcházejícím, z toho u jatečných býků o 1,2 %, u krav o 3,9 %, u jalovic o 3,7 % a u telat o 8,3 %. Průměrná cena jatečných býků byla 47,48 Kč za kg v živém nebo 86,40 Kč za kg v jatečné hmotnosti. V průběhu roku se ceny příliš neměnily a pohybovaly se od 85,37 Kč/kg (minimum v únoru) do 87,44 Kč/kg (maximum v červenci).

Podle předběžných výsledků zahraničního obchodu* v období od prosince 2016 do listopadu 2017 se obrat obchodu s živým skotem meziročně snížil. Pokles byl zaznamenán na obou stranách obchodu, takže bilance vyjádřená v hmotnostních jednotkách zůstala téměř stejná a dosáhla 78 207 tun. Pokles obratu byl způsoben omezením obchodu se zvířaty k dalšímu chovu (−10,4 tis ks dovezených a −9,6 tis. ks vyvezených). U skotu určeného k porážce došlo ke zvýšení dovozu (na 2 181 tun; +18,9 %), z toho především krav, naopak vývoz zaznamenal pokles (na 47 614 tun; −4,0 %), a to jatečných krav i býků. Živý skot se dovážel převážně ze Slovenska (k porážce); vývozy směřovaly nejvíce do Rakouska (k porážce i k dalšímu chovu), Turecka (převážně k chovu) a Německa (k obojímu účelu s převahou k porážce).

Meziročně se prohloubil schodek zahraničního obchodu* s hovězím masem. Jeho dovoz se zvýšil na 37 283 tun (+19,8 %) a vývoz zůstal téměř stejný (10 322 tun; −0,1 %). Hovězí maso se dováželo hlavně z Polska, Nizozemska a Německa; vyváželo se nejvíce na Slovensko a do Nizozemska.

* Do obchodu se zeměmi EU (Intrastat) nejsou zahrnuty obchodní operace realizované osobami, které nejsou registrované k DPH. Povinnost vykazovat pro Intrastat nemají ani zpravodajské jednotky s roční hodnotou odeslání a přijetí pod osvobozujícím prahem 8 mil. Kč.

 

zdroj: Český statistický úřad

Celý článek

Číst 1417 krát
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)
Zveřejněno v RSS zprávičky

Nákupní košík

Z posledních chovatelských akcí

Aktuální Novinky

Titulka I 18 novinky web