Postoj ČR k budoucí podobě SZP

  • čtvrtek, kvě 25 2017

Veřejná konzultace k budoucí podobě SZP před nedávnem skončila a jednotlivé členské státy začínají formovat a posílat svá první stanoviska k této problematice.

Ani Česká republika nezahálí a prostřednictvím Ministerstva zemědělství (MZe) zaslala do Bruselu materiál, kde vidí hlavní priority reformované SZP. V této fázi se jedná spíše o obecnější teze, než detailně rozpracovaný dokument, nicméně hlavní postoje ČR v klíčových otázkách jsou již nyní patrné.

MZe chápe SZP jako základní nástroj pro zajištění strategické míry produkce potravin v EU, udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a udržitelný rozvoj venkovských oblastí. A tak by tomu mělo být i po roce 2020. Základním přístupem k novému období musí být snaha o zjednodušení a evoluční, nikoli revoluční, změny.

V oblasti přímých podpor MZe trvá na rovnosti přístupu k podmínkám a podporám pro zemědělce v jednotlivých členských států a současně rázně odmítá zastropování přímých plateb dle velikosti zemědělských podniků. Otázku rovného přístupu podporují i ostatní státy středního a východního bloku, u zastropování zůstane ČR ale zřejmě jednou z mála evropských zemí, která bude tento požadavek odmítat. Za klíčové MZe považuje i pokračování systému podpory tzv. citlivých komodit prostřednictvím dobrovolné podpory vázané na produkci s možností navýšit finanční prostředky alokované na tuto podporu až do výše 25 %. MZe dále bude prosazovat, aby byl zachován dvoupilířový systém podpor a aby byly členským státům ponechány kompetence při rozhodování například v oblasti přesunu prostředků mezi pilíři či v oblasti volby opatření a způsobu jejich implementace. Nemalé, ale jistě správné cíle si ministerstvo klade v otázce administrativní a byrokratické zátěže, kdy je snahou její snížení o 40 až 50 %. K tomu by mělo vést snížení počtu kontrol, odstranění duplicit, zjednodušení sankčního systému či efektivnější využívání moderních technologií. Ve své pozici se MZe dále zabývá otázkami zemědělského hospodaření s ohledem na životní prostředí, rozvojem venkovských oblastí ve vztahu k zajištění služeb atp., zlepšením postavení zemědělců v dodavatelském řetězci (např. formou dalšího sdružování producentů), zajištěním generační obměny v zemědělství a dalšími tématy spojenými s venkovskými oblastmi a zemědělskou činností. V těchto otázkách jsou však postoje MZe zatím spíše obecné bez konkrétnějších návrhů opatření jak těchto cílů dosáhnout.

Počátkem června Českou republiku navštíví ředitel Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropské komise (DG AGRI) pan Mihail Dumitru. Pan Dumitru má na starosti přímé platby a rozvoj venkova a je klíčovou osobou, která se podílí na přípravě budoucí podoby Společné zemědělské politiky pro roce 2020. Při příležitosti jeho návštěvy připravilo Ministerstvo zemědělství za účasti zástupců nevládních organizací diskusi k problematice reformy SZP. Pokud máte nějaký dotaz, který byste rádi vznesli, neváhejte nám jej poslat emailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a pokud bude příležitost, rádi jej zde předneseme.

ZDROJ: K. Malát, ČSCHMS

Číst 2055 krát
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)
Zveřejněno v Dotace

Z posledních chovatelských akcí

Aktuální Novinky

Titulka I 18 novinky web